تبلیغات
Bionics Group - حتما" حتما" بخونید و نظر بدین!!!!
Bionics Group

این وبلاگ وابسته به یك گروه علمی می باشد كه بر روی رفتار های حیوانات و استفاده از آن در علم رباتیك كار می كند.

مدیر وبلاگ : پیمان بخشنده نژاد

حتما" حتما" بخونید و نظر بدین!!!!

سه شنبه 20 بهمن 1388  ساعت: 11:18 ق.ظ

نظرات() 

به نام آفرینند عشق

What do penguin look like?

از آن جایی كه پنگوئن ها پرنده اند به مانند آن ها قسمت های مختلفی دارند شامل سری با دو چشم دو گوش و یك منقار دو تا بال كه به آن باله می گویند دوتا پا و بیلیون ها پر.

Penguin shape

شكل ظاهری پنگوئن ها كاملا" تطبیق داده شده است به زندگی آن ها در دریا.كوین شافر در كتاب خودش خیلی جالب پنگوئن ها را تشریح می كند>>چربی در مركز و نوكی تیز در دو انتها<<با این نوع جریان خطی شكل پنگوئن كمترین مقاومت را در هنگام شنا كردن تجربه می كند.

Penguin coloration/countershading

همه پنگوئن ها پشتی سیاه و سینه ای سفید دارند.به این نوع رنگ آمیزی countershadingمی گویند و این یك نوع استتار است  وقتی در قسمت های تاریك اقیانوس از بالا به پنگوئن مینگری در سیاهی اقیانوس گم می شوند و وقتی از پایین به آن می نگری به خاطر سفیدی سینه در نور آسمان گم می شوند علاوه بر این هر گونه رنگ آمیزی منحصر بفردی دارد.

Penguin ears

وقتی به پنگوئن ها نگاه می كنیم قادر به دیدن گوش های آن نیستیم این به خاطر این است كه آن ها گوش های خارجی به مانند انسان ندارند.پنگوئن ها توسط دو حفره كه در همان محلی كه گوش انسان ها قرار دارد مستقر است می شنوند.البته این حفره ها توسط پر پوشیده شده است!

قدرت شنوایی واسه پنگوئن ها خیلی مهم است صداهای پنگوئن ها با هم فرق دارد و یك مشخصه فردی است با گوش كردن به صدا ها پنگوئن ها می توانند جفت ها و بچه های خود را میان هزاران هزار پنگوئن كه شبیه هم اند بشناسند پنگوئن ها نوع تلفظ صدایی گوناگونی دارند مثل صدای كه در زمان عشق یا جنگ در می آورند.

Penguin bill or penguin beak

همانند دیگر پرندگان پنگوئن ها نیز دارای منقار اند.كه اساسا" برای حمل غذا استفاده می شوند و هم چنین برای تمیز كردن خود یا یك سلاح جنگی.سایز و تیزی منقار به گونه پنگوئن بستگی دارد گونه هایی كه ماهی خوارند منقار های بلندتر و نازك تر دارند مانند emperor&king در صورتی كه گونه های كه كریل می خورند منقارهای كوجك تر و پهن تری دارند مانند macaroni&rokhopper

پنگوئن ها دندان ندارند در درون منقارهایشان تیر های ستونی شكل نوك تیزی قرار دارد كه تا گلوی آن ها كشیده شده است و به كمك آن غذاهای زنده را می بلعند همچنین پنگوئن ها زبان هم دارند كه اغلب به خاطر این كه كوچك است دیده نمی شود.

Penguin legs and penguin feet

پنگوئن ها پاهای خیلی كوچكی دارند كه برای هدایت كردن در زیر آب استفاده می شوند و در زمین برای پنگوئن ها اصلا" ساده نیست كه راه بروند راه رفتن آن ها  اردك وار به نظر می رسد كه بهترین راه برای راه رفتن با پاهای كوتاه است(این توسط دانشمندان تحقیق شده است)علاوه بر این بعضی از گونه ها با هل دادن یك دیگر جابجا می شوند.

پنگوئن ها در بالای پاهای خود زانو دارند اگر چه ما نمی بینیم كه آن كاملا" به پاهای آن ها ضمیمه شده است.بالای پاهای پنگوئن ها به صورت افقی جهت دار است بر خلاف پرندگان دیگر پاهای پنگوئن ها وصل به پشت آن ها است.كه باعث می شود بایستند.همه پنگوئن ها پاهای پرده داری دارند كه منطبق است با نوع زندگی آن ها در آب آن ها همچنین چنگك های نوك داری دارند كه نمی توانند جمع اشان كنند.

پاهای و باله های پنگوئن ها استفاده می شود برای سرخوردن آن ها روی یخ.این كار برای adelies&emperorاست كه معمولا"برای جابجایی سریع كه سرخوردن با شكم روی یخ است استفاده می شود.

بعضی اوقات king&emperorكه ساكن ایستاده اند برای استراحت روی پاشنه پاهی خود می ایستند و نوك پاهای خود را بالا می گیرند این كار باعث می شود گرمای كمتری از دست دهند!

Penguin tail

دم پنگوئن ها خیلی كوچك است و شبیه یك گوه است gentoo&chinstrap&adelieدم های بلندتری دارند وان تكیه گاه روی زمین یا زمانی كه می خواهند از یك تپه با شیب زیاد بالا روند.

                                                                                                                                       

Penguin wing/penguin flipper

به بال پنگوئن ها باله (flipper) می گویند. این ها سخت اند و می شه گفت پاروهای سختی كه از پرهای سیخ شده ی كوچك كه ضد آب نیستند(در صورتی كه بقیه جاهای پنگوئن هست)

باله های پنگوئن به مانند بال های هواپیما است

پرنده ها معمولا" استخوان های خای دارند به خاطر اینكه وزنشان كم باشد و اجازه پرواز داشته باشند بسبب همین شكل ظاهر, پرنده ها معمولا"فقط زمانی كه با بال هایشان ضربه به پایین می زنند می توانند سرعت بگیرند

اما پنگوئن ها استخوان های سخت و محكمی دارند كه سنگین است این به شناوری آن ها كمك می كند  علاوه بر این پنگوئن ها با بالا و پایین كردن باله های خود سرعت می گیرند.آن ها از باله هاشان برای دعوا نیز استفاده می كنند.

پنگوئن ها بعضی اوقات باله هایشان را در كنار بدنشان قرار می دهند  این كار برای خنك كردن بدنشان است چون گرما می تواند از باله ها عبور كند و این به این سبب است كه باله ها قسمتی از بدن هستند به مانند پا ها كه با پرهای بلند پوشیده نشدند.

Penguin skin or penguin feather

پوست پنگوئن ها دو لایه دارد:1.لایه چربی2.لایه پرها

به لایه چربی blubberگفته می شود چند سانتی عمق دارد و كمك می كند  به پنگوئن تا گرم بماند حتی در موقعیت های خیلی سخت.

لایه پرها بیرونی ترین لایه است كه پنگوئن ها  را در گرم شدن كمك می كند آن ها پیچ دارند و ضد آبمانند چند قسمت دیگر از بدن

 پیش از هر كاری باید بدانیم كه پرهای پنگوئن ها دو قسمت دارد.قست نرم و قسمت سخت

قسمت نرو نزدیك به بدن پنگوئن است و در بین آن لایه هوا وجود دارد كه این لایه هوا به مانند یك بافر است بین بدن پنگوئن و هوای سرد بیرون.در روزهای گرم پنگوئن ها پر هایشان را ژولیده می كنند برای از بین بردن این لایه هوایی در نتیجه خنك می شوند.

زمانی كه در آب شنا می كنند فشار آب پرهای پنگوئن را به بدنشان می چسباند و این باعث رقیق شدن لایه هوا شده و در نتیجه این خاصیت بافری كم رنگ ر می شود با لین حال پنگوئن ها هنوز گرم می مانند این به خاطر لایه چربی دور بدن است.زمانی كه پنگوئن ها از آب بیرون می آیند لایه هوا به جای خود بر می گردد.

قسمت از پرها كه از بیرون دیده می شود یخت و كوچك هستند در این قسمت پرها به هم همپوشانی كرده و یك پك متراكم را بوجود می آورند در آنجا حدود 70 پر در هر اینچ مربع یا 11 پر در سانتی متر مربع وجود دارد كه بیشتر از پرندگان دیگر است.

پنگوئن ها پوست خود را شفاف و ضد آب نگه می دارند با ترشح یك روغن طبیعی بر روی قسمت های سخت پرهای خود.روغن فقط به عنوان یه قسمت جدا كنند نیست بلكه آن باعث می شود كه تمامی اصطكاك از بین رود تا كمك كند به پنگوئن در هنگام سر خوردن به درون آب.

پرهای روغنی قسمتی از مرحله تمیز كردن نیز می باشد كه به آن preeningمی گویند.

قبل از preeningپنگوئن پرهای خود را تمیز می كند (چرك وآب را از بین میبرد)و پرهای خود را از می آراید.وقتی این كار تمام شد پنگوئن ها شروع می كنند به خارج كردن روغن از غددی مشخص و با منقار هایشان روغن را بر می دارند و به جاهایی كه روغن نمی رسد منتقل می كنند و این كار باعث می شود كه تمام بدن آن ها چرب شود.

Preeningیك كار مهم و حیاتی واسه پنگوئن ها است كه همیشه انجام می دهند در طول روز,و این كار را فقط روی زمین انجام می دهند.

بعضی وقت ها پنگوئن ها همدیگر را تمیز می كنند كه به این allopreeningمی گویند.allopreeningمعمولا"توسط همسر انجام می شود تا شخص دیگری.این كار بهداشتی نیست و سلامتی آن ها را تهدید می كند اما یك قید اجتماعی است.

یك بار در سال معمولا" بعد از فصل تخمكشی پنگوئن تمام پرهای خود را از بین می برند كه به این فرآیند moltingمی گویند.

پرهای جدید در زیر پرهای قدیمی رشد می كنند و زمانی كه پرهای جدید كاملا" رشد كردنند آن ها پرهای قدیمی را از بین می برند این كار باعث می شود كه پنگوئن ها گرم بمانند.در طی پر ریزی پرهای قدیمی در طی یك زمان معیین از بین می روند زمان پر ریزی حدود 2 تا 3 هفته است و بستگی به نوع گونه دارد و در این زمان پنگوئن وارد آب نمی شود آن ها با چربی هایی كه قبل از پر ریزی به دست آورده اند زنده می مانند.

تنها پنگوئنی كه دو بار پر ریزی می كند Galapagos است.

 

 
نوشته شده توسط:پیمان بخشنده نژاد

ویرایش:دوشنبه 10 اسفند 138810:21 ب.ظ

Letha
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:42 ق.ظ
Its like you learn my thoughts! You seem to understand a
lot about this, such as you wrote the guide in it or something.
I think that you simply could do with some percent to power the message house a little
bit, but instead of that, that is wonderful blog.
A great read. I will definitely be back.
http://angelicsuyama.bravesites.com/
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 09:13 ب.ظ
I leave a response each time I especially enjoy a post on a website or I
have something to valuable to contribute to the discussion.
It is a result of the fire communicated in the article I read.
And on this post Bionics Group - حتما" حتما" بخونید و نظر بدین!!!!.
I was moved enough to post a comment ;-) I do have a few questions for you if it's allright.

Is it simply me or does it seem like a few of the comments come across like they
are left by brain dead visitors? :-P And, if
you are posting on additional social sites, I'd like
to keep up with you. Would you list the complete urls
of your community sites like your twitter feed,
Facebook page or linkedin profile?
BHW
دوشنبه 7 فروردین 1396 07:19 ب.ظ
Excellent beat ! I would like to apprentice at the same time as you amend your website, how can i subscribe for a
blog site? The account helped me a acceptable deal. I have been a little bit familiar of
this your broadcast provided brilliant transparent idea
mozhi
سه شنبه 20 بهمن 1388 05:27 ب.ظ
salam
bad nabood
albate in term zaban takhasosiam pas koni behtaram mishe

emza
khanoome karimi
atefeh dolati
سه شنبه 20 بهمن 1388 05:24 ب.ظ
salam mohandes
kheily aaali bood
fek nemikadam az in karam balad bashia!1


emza
zhan
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آرشیو موضوعی

آرشیو

آخرین پستها

نویسندگان

نظرسنجی

  • آیا انسان می تواند از خلقت های خدا الگو برداری كند و مانند آن را بسازد؟


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها

جستجو